Month: December 2023

ในภูมิทัศน์ของเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ความสำคัญของความปลอดภัยทางไซเบอร์ไม่สามารถพูดเกินจริงได้ ประเทศไทยก็เหมือนกับประเทศอื่นๆ ที่กำลังสำรวจอาณาจักรดิจิทัลที่ซับซ้อน ในขณะเดียวกันก็เผชิญกับความท้าทายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์มากมาย บทความนี้เจาะลึกแนวโน้มความปลอดภัยทางไซเบอร์ในปัจจุบันในประเทศไทย โดยให้ความกระจ่างเกี่ยวกับมาตรการที่ใช้เพื่อปกป้องภูมิทัศน์ทางดิจิทัลของประเทศ การเพิ่มขึ้นของภัยคุกคามต่อเนื่องขั้นสูง (APTs) ในประเทศไทย ภัยคุกคามถาวรขั้นสูง (APT) ได้กลายเป็นความท้าทายที่น่าเกรงขามในขอบเขตของความปลอดภัยทางไซเบอร์ การโจมตีทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนและกำหนดเป้าหมายเหล่านี้มักจะตรวจไม่พบเป็นเวลานาน ซึ่งก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงต่อความปลอดภัยทางดิจิทัลของประเทศไทย เนื่องจากธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้น ความต้องการกลไกการป้องกันที่แข็งแกร่งต่อ APT จึงมีความสำคัญยิ่ง การป้องกันโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ:…

เปิดตัว การเตรียมการเกษียณเป็นกระบวนการที่ควรถูกวางแผนอย่างรอบด้าน เพื่อให้ชีวิตหลังเกษียณมีความสุขและมั่งคั่งในทุกวัน สำหรับชาวต่างชาติที่ตัดสินใจที่จะเลือกประทับใจไปอยู่ในประเทศไทย นี่คือคำแนะนำที่ควรทราบในการวางแผนเกษียณในประเทศนี้ 1. การรับรู้เกี่ยวกับบำเพ็ญประโยชน์สงเคราะห์ ในการวางแผนเกษียณในประเทศไทย ควรทราบถึงบำเพ็ญประโยชน์สงเคราะห์ที่เปิดให้บริการ โดยทั่วไปมีบำเพ็ญประโยชน์สงเคราะห์ที่ทำให้ผู้สูงอายุสามารถได้รับบริการด้านการรักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่น ๆ โดยค่าใช้จ่ายที่เป็นมิตรกับกระเป๋า 2. การวางแผนการเงินเลี้ยง การวางแผนการเงินเลี้ยงหลังเกษียณเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน คำนึงถึงความต้องการรายจ่ายทั้งหมด เช่น ค่าน้ำ-ค่าไฟ, ค่าสุขภาพ, และกิจกรรมที่ต้องการทำหลังเกษียณ…